Rezultati

Očekivani rezultati projekta:

  • Uspostavljeno Savjetovalište za mlade
  • Uspostavljen mobilni tim mladih animatora NEET skupine
  • Angažirana 3 socijalna radnika i 1 psiholog za obavljanje poslova mentora
  • Provedeno mentorstvo za 20 korisnika projekta
  • Provedeno informiranje o stanju na tržištu rada za 20 NEET osoba
  • Izrađeno 20 Individualnih planova uključivanja NEET osoba u zapošljavanje, osposobljavanje ili daljnje formalno obrazovanje
  • Provedeno 5 sportskih, kulturnih ili programa sličnih sadržaja
  • Provedeno 5 programa za razvoj i unaprjeđenje mekih i transverzalnih vještina
  • Uspješno završeno 20 verificiranih programa obrazovanja odraslih

 

Brošura Obrazovni programi za deficitarna zanimanja u Varaždinskoj županiji