Rezultati

Ostvareni rezultati projekta do 31.12.2022.

  • Uspostavljeno Savjetovalište za mlade
  • Uspostavljen mobilni tim mladih animatora NEET skupine
  • Uspostavljen mentorski tim s 3 socijalna radnika i 1 psihologom
  • Provedeno mentorstvo za 4 korisnika projekta
  • Provedeno informiranje o stanju na tržištu rada za 24 NEET osobe
  • Izrađena 23 Individualna plana za uključivanje NEET osoba
  • Provedeno 14 programa sportskih, rekreativnih i kreativnih sadržaja s ukupno 31 aktivnosti za korisnike
  • Provedeno 7 programa za razvoj i unaprjeđenje mekih i transverzalnih vještina s ukupno 30 radionica
  • Uspješno završena 4 verificirana programa obrazovanja odraslih

 

Model djelovanja Savjetovališta za mlade

Priručnik za mentoriranje

Program za razvoj mekih vještina

Program društvenih aktivnosti Savjetovališta