O projektu

Obrazovati 20 neaktivnih NEET osoba u dobi od 15 do 29 godina kroz verificirane programe obrazovanja odraslih te ih osnažiti za aktivno sudjelovanje na tržištu rada.

Projektom “Ja to mogu i hoću !” obrazovat će se ciljana skupina od 20 mladih neaktivnih NEET osoba iz Varaždinske županije u dobi od 15 do 29 godina kroz verificirane programe obrazovanja odraslih te će ih se na taj način osnažiti i potaknuti na aktivno sudjelovanje u tržištu rada. Time će se ujedno postići i krajnji cilj rasta zapošljavanja i smanjenja siromaštva.

Tijekom cijelog trajanja projekta, kroz Savjetovalište za mlade, korisnicima će biti dostupan mentor koji će s njima raditi na aktivnostima povećanja samopouzdanja i postavljanja realističnih ciljeva te im pomagati u traženju posla.

20 mladih neaktivnih NEET osoba iz Varaždinske županije u dobi od 15 do 29 godina.

1. Voditeljica projekta Simona Štriga
2. Voditeljica Savjetovališta za mlade Ana Sajko
3. Predsjednik HDIG Nenad Petrović
4. Načelnica OI Varaždin Maja Petrović
5. Koordinatorica HZZ-a Petra Lazić

Mjere kojima će se postići održivost rezultata projekta:

1. Apliciranjem na buduće natječaje europskih i drugih fondova za financiranje aktivnosti animiranja, obrazovanja i zapošljavanja neaktivnih pripadnika NEET skupina

2. Osiguravanjem korištenja rezultata projekta kao replikativnih modela, kroz javnu dostupnost svih rezultata projekta na web stranicama projekta svima zainteresiranima

3. Osiguravanjem transfera znanja prema zainteresiranim dionicima

4. Nastavljanjem s radom Savjetovališta za mlade uspostavljenog kroz ovaj projekt putem implementacije u redovite aktivnosti Job Cluba Varaždin.