Prvi sastanak Mobilnog tima

Mobilni tim street workera OI “Varaždin”- Maja Petrović, Anita Petermanec i Melita Mesarić, održao je danas svoj prvi formalni sastanak. Osim street workera, sastanku su prisustvovale i Voditeljica projekta Simona Štriga te Voditeljica savjetovališta Ana Sajko.

Dogovoreno je da će se formalni sastanci tima održavati jednom mjesečno, dok će se tekuća koordinacija aktivnosti provoditi svakodnevno kroz zajednički rad street workera. Voditeljica tima je Maja Petrović, a timu će u radu pomagati Voditeljice projekta i savjetovališta.

Članice tima do sada su pripremile materijale za provedbu promo kampanja putem društvenih mreža i kroz direktne kontakte s pripadnicima ciljane skupine te započele rad na pripremi društvenih programa koji će se ponuditi korisnicima Savjetovališta za mlade. Predviđa se da će svi programi biti pripremljeni do početne konferencije projekta, koja će ujedno biti i uvodna aktivnost u prvu promidžbenu kampanju s ciljem okupljanja korisnika.