Održan 2. sastanak Projektnog tima

Danas je u prostoru Savjetovališta za mlade, Kratka ulica 4 u Varaždinu, održan 2. sastanak Projektnog tima. Budući da je nakon 1. sastanka tima u HDIG zaposlena Ana Sajko kao Voditeljica savjetovališta i da je Područni ured HZZ-a u Varaždinu imenovao Petru Lazić Koordinatoricom HZZ-a, sada Projektni tim radi u punom sastavu. Današnjem su sastanku prisustvovali svi članovi tima, a pridružili su im se i svi Street workeri iz OI „Varaždin“.

Tijekom proteklog perioda uspostavljena su još dva tima: Mentorski tim kojeg čine Voditeljica savjetovališta i 4 mentora, od čega 3 socijalne radnice i 1 psiholog te Mobilni tim kojeg čine 3 Sreet workera. Oba tima održala su do sada po jedan sastanak.

U predstojećem razdoblju potrebno je izraditi stranice Savjetovališta za mlade na društvenim mrežama i pristupiti animiranju potencijalnih korisnika te otisnuti promo materijal projekta. Također je potrebno definirati i organizirati aktivnosti koje će Street workeri provoditi s mladim NEET osobama, a odmah nakon što prvi korisnici stupe u projekt potrebno je pristupiti izradi njihovih individualnih planova i pronaći im odgovarajući verificirani program obrazovanja odraslih.

Područni ured HZZ-a u Varaždinu će za sve korisnike nakon njihovog ulaska u projekt organizirati informiranje o stanju na tržištu rada.