Prvi sastanak Mentorskog tima

Na današnjem je sastanku, održanom u prostorijama Savjetovališta za mlade, Mentorski tim dogovorio da će se sastajati prema potrebi, a između sastanaka će komunicirati putem e-maila, sms-a, telefona ili Zoom-a. Aktivnosti članova tima koordinirat će Voditeljica savjetovališta, koja je ujedno i Voditeljica mentorskog tima.

Odlukom Predsjedništva HDIG Savjetovalište za mlade formalno je uspostavljeno kao stručna služba Društva i za provedbu projektnih aktivnosti dodijeljen mu je prostor u Kratkoj 4 te će se aktivnosti mentorstva odvijati u tom prostoru. Voditeljica savjetovališta prikupila je dostupne primjere programa i obrazaca za provedbu savjetovanja i mentoriranje, na temelju kojih se sada izrađuju vlastiti programi i obrasci.

Postoji najava zainteresiranosti 2 osobe iz ciljne skupine za uključivanje u projektne aktivnosti, a veći broj korisnika pokušat će se okupiti do konca ove godine.