Održana radionica Vještine planiranja i donošenja odluka

Danas je u Savjetovalištu za mlade održana radionica pod nazivom Vještine planiranja i donošenja odluka. Sadržaj radionice uključio je sljedeće teme: planiranje projekata, logička matrica projekta, strateško planiranje, određivanje prioriteta i odabir mogućnosti te modeli donošenja odluka. Polaznici radionice upoznali su se s načinom definiranja ciljeva za projekte i SWOT analizom te su izradili SWOT analizu za svoju trenutnu karijernu situaciju koja ih može usmjeriti u postavljanju i ispunjenju karijernih ciljeva.
Posljednja radionica iz programa Voditeljskih i upravljačkih vještina održat će se idućeg petka, 27. siječnja.