Održana radionica Organizacijske vještine i upravljanje vremenom

U petak, 27. siječnja, u Savjetovalištu je održana posljednja radionica drugog ciklusa programa Voditeljskih i upravljačkih vještina, odnosno radionica Organizacijske vještine i upravljanje vremenom. Radionica je uključila sljedeće cjeline: upravljanje organizacijom, upravljanje projektom, dinamika aktivnosti – gantogram i metoda kritičnog puta, upravljanje vremenom i Paretov princip.

Polaznici su mogli naučiti kako pripremiti i voditi poslovni sastanak, kako izraditi plan dinamike određenog projekta i pripadajući gantogram te kako koristiti osnovne metode efikasnog upravljanja vremenom.

U petak, 3. veljače, započinje program Adaptivnih vještina s radionicom Pregovaračke i prodajne vještine.