Održan 8. sastanak Mentorskog tima

Osmi sastanak Mentorskog tima održan je 17. svibnja u Savjetovalištu. Voditeljica Savjetovališta i prisutni mentori međusobno su se informirali o napretku korisnika koje mentoriraju.
Trenutno je u Savjetovalištu aktivno 7 korisnika s kojima se provodi mentoriranje i koji pohađaju odabrane programe obrazovanja. 15 korisnika je završilo programe (12 autoškolu, 2 program za osposobljavanje za CNC operatera i 1 školu stranih jezika).
Mentori su zadovoljni napretkom korisnika te će i dalje provoditi savjetodavni rad s aktivnim korisnicima.