9. sastanak projektnog tima

Danas je u Savjetovalištu održan 9. sastanak Projektnog tima. Nazočni članovi tima prokomentirali su provedene i predstojeće projektne aktivnosti, kao i dosadašnji napredak korisnika.

Ukupno je 23 polaznika upisano u programe obrazovanja od početka projekta, a do sada ih je 15 uspješno završilo odabrani program (12 korisnika autoškolu, 2 korisnika program za osposobljavanje za operatera CNC stroja i 1 korisnica školu stranih jezika). Jedan je korisnik odustao, a za preostalih 7 korisnika obrazovni programi su još u tijeku.

Od prethodnog sastanka održano je čak 10 društvenih aktivnosti s korisnicima: slikanje na svili, posjet GM Varaždin, radionica šminkanja, slatka kuhinja, preživljavanje u prirodi, bojanje majica, izrada uskršnjih ukrasa, fast food kuhinja, društvene igre i mountain hike. 

Završila je provedba Male škole klavira, a završene su i radionice za razvoj mekih i transverzalnih vještina.

Od važnijih predstojećih aktivnosti potrebno je organizirati i provesti drugu promo kampanju projekta i održati Završnu konferenciju budući da projekt polako ide prema kraju.