Voliš svijet računala?

Leži li ti više online oglašavanje ili se pak pronalaziš u programiranju?
Ako si mlad i nezaposlen uključi se preko nas u besplatni tečaj za Programera web aplikacija ili Internet marketinga.
Čekamo te da nam se javiš telefonom na 042 562 085 ili na mail: !