Treći sastanak Projektnog tima

U Savjetovalištu za mlade danas je održan 3. sastanak Projektnog tima. Sastanku su nazočili svi članovi koji su popričali o provedenim i budućim projektnim aktivnostima. Voditeljica projekta izvijestila je prisutne o tome da je u projekt do sada uključeno 6 korisnika s kojima je u tijeku izrada individualnih planova i uključivanje u verificirane programe obrazovanja. Za korisnike je do sada bilo organizirano nekoliko društvenih aktivnosti (klizanje, skijanje), a započele su i radionice za razvoj i unaprjeđenje mekih i transverzalnih vještina. Četiri korisnika prošla su informiranje o stanju na tržištu rada koje je proveo HZZ Varaždin.

U narednom periodu nastavlja se provedba radionica razvoja soft vještina i to svakog petka, a neke od društvenih aktivnosti koje su na rasporedu su kuglanje, škola gitare, škola klavira, druženje uz film i izlet na Kalnik.