Šesti sastanak Mentorskog tima

Šesti sastanak Mentorskog tima održan je u Savjetovalištu 17. studenog 2022. Voditeljica Savjetovališta i prisutni mentori međusobno su se informirali o napretku korisnika koje mentoriraju. Trenutno su u Savjetovalištu aktivna 22 korisnika te su im izrađeni individualni planovi i upisani su u željene obrazovne programe. Dva su korisnika odabrani program i završila (autoškola). Mentori su zaključili da je i dalje potrebno pratiti realizaciju individualnih planova aktivnih korisnika i pomagati im u svladavanju gradiva odabranih programa obrazovanja.