Provedena radionica Pregovaračke i prodajne vještine

Danas je u Savjetovalištu održana radionica Pregovaračke i prodajne vještine. U dijelu radionice koji se odnosio na pregovaranje, korisnici su naučili više o elementima planiranja razgovora, pregovaračkim principima i taktičkim potezima (gambitima), dok su u drugom dijelu učili o komunikaciji u prodaji, prodajnoj interakciji i zaključivanju prodaje.

Kroz vježbu u parovima sudionici su pokušali pregovaranjem osigurati određenu svotu novaca te na taj način primjenjivali pregovaračke principe i taktičke poteze.

Iduća radionica održat će se sljedećeg petka, 17. lipnja, a obradit će vještine upravljanja stresom i snalaženja u kriznim situacijama.