Programom Komunikacijske vještine započeo drugi ciklus radionica soft vještina!

Drugi ciklus radionica za razvoj mekih i transverzalnih vještina započeo je u petak, 7. listopada, kada je održana prva radionica iz programa Komunikacijskih vještina pod nazivom Interpersonalne vještine i vještine usmene komunikacije.
Na radionici su polaznici naučili više o usmenoj komunikaciji, empatiji i emocionalnoj inteligenciji, a kroz zanimljive vježbe učili su primjenjivati asertivni stil komuniciranja i koristiti “JA” poruke te prepoznavati emocije i govor tijela.
Radionice mekih i transverzalnih vještina održavat će se svakog petka sve do ožujka iduće godine, a sljedeći modul Komunikacijskih vještina na redu je 14. listopada, u 9 sati.