Peti sastanak projektnog tima

Danas je u Savjetovalištu održan peti sastanak projektnog tima kojem su prisustvovali svi članovi. Porazgovarali su o provedenim i predstojećim aktivnostima projekta čija je prva polovica završila prije nekoliko dana. Članovi projektnog tima zadovoljni su napretkom, budući da su promotivne aktivnosti i terenski rad mobilnog tima rezultirali prikupljanjem velikog broja pripadnika ciljane skupine. Do sada je u projekt uključeno 18, od ciljanih 20 korisnika. Petorica korisnika upisana su u autoškolu, jedan polaznik čeka početak programa za voditelja hrvanja, a s ostalima je u tijeku izrada individualnih planova i odabir verificiranih programa obrazovanja. Za 5 korisnika je organizirano informiranje o stanju na tržištu rada koje je proveo HZZ Varaždin. Radionice za razvoj mekih i transverzalnih vještina održavaju se redovno, svakog petka, a iz prvog ciklusa preostale su još dvije teme.

S korisnicima je od prošlog sastanka održano 6 društvenih aktivnosti (izrada ukrasa, dva puta društvene igre, filmoteka, košarka i izlet biciklom u prirodu), a u narednom periodu planira se posjet Accredo Centru i višednevno kampiranje s raftingom kako bi se korisnici međusobno bolje upoznali i povezali.

Idući sastanak projektnog tima planira se održati u rujnu.