Peti sastanak Mentorskog tima

Peti sastanak Mentorskog tima održan je u Savjetovalištu 8. rujna 2022. Voditeljica Savjetovališta i mentori međusobno su se informirali o napretku korisnika koje mentoriraju. Trenutno je u Savjetovalištu aktivan 21 korisnik. Svaki mentor prati po 2 korisnika, a voditeljica Savjetovališta mentorira njih 13.

Sa svim je korisnicima potrebno dovršiti individualne planove i aktivno pratiti njihovu provedbu te im pružiti podršku u svladavanju gradiva i pripremi za ispite u autoškoli.