Održana treća radionica iz programa Analitičkih i socijalnih vještina

Jučer je u Savjetovalištu održana radionica pod nazivom Vještine podučavanja i mentorstva. 

U sklopu radionice polaznici su učili o metodama podučavanja i oblicima rada u nastavi te nastavnim sredstvima i pomagalima. Upoznali su se i sa stilovima učenja odraslih osoba i suvremenim oblicima učenja, odnosno projektnim učenjem, društveno korisnim učenjem i učenjem kroz aktivnost. U drugom dijelu radionice polaznici su naučili kako primijeniti načela mentoriranja u odnosu s drugima te na koji način dati kvalitetnu povratnu informaciju.

Ovaj tjedan održava se i radionica Vještine analitičkog mišljenja i rješavanja problema.