Održana radionica Pregovaračke i prodajne vještine

Danas je u Savjetovalištu održana radionica Pregovaračke i prodajne vještine. U prvom dijelu radionice korisnici su se upoznali s elementima planiranja razgovora, pregovaračkim principima i taktičkim potezima, dok su u drugom dijelu učili o komunikaciji u prodaji, prodajnoj interakciji i zaključivanju prodaje.
Kroz vježbu u paru sudionici su pokušali pregovaranjem osigurati određenu svotu novaca za neku svrhu te su na taj način primjenjivali pregovaračke principe i taktičke poteze.
Iduća radionica održat će se sljedećeg petka, a obradit će Vještine upravljanja stresom i snalaženja u kriznim situacijama.