Održan 7. sastanak Mobilnog tima

U Savjetovalištu je jučer održan sedmi sastanak Mobilnog tima kojem su, uz članice tima, prisustvovale i Voditeljica Savjetovališta te Voditeljica projekta. Na sastanku se raspravljalo o provedenim i predstojećim aktivnostima Mobilnog tima. Od provedenih aktivnosti istaknuto je da se svakog tjedna ažuriraju web stranica projekta i stranice na društvenim mrežama te da se promotivni letci i brošure o deficitarnim zanimanjima redovito dijele po širem centru grada Varaždina. Od prošlog sastanka održane su dvije društvene aktivnosti za korisnike (društvene igre i izrada Uskrsnih ukrasa), a neke od nadolazećih društvenih aktivnosti su filmoteka, posjet kinu Gaj, izlet na Plitvička jezera i početak škole kuhanja.