Održan 6. sastanak Mobilnog tima

Danas je u Savjetovalištu održan šesti sastanak Mobilnog tima kojem su, uz članove tima, prisustvovale i Voditeljica Savjetovališta te Voditeljica projekta. Sudionice sastanka porazgovarale su o provedenim i budućim aktivnostima Mobilnog tima. Od provedenih aktivnosti istaknuto je da se svakog tjedna ažuriraju web stranica projekta i stranice na društvenim mrežama sa svim novostima i novim ponudama za potencijalne korisnike. Nadalje, istaknuto je da se promotivni letci i brošure o deficitarnim zanimanjima redovito dijele po širem centru grada Varaždina, pretežito na mjestima gdje se okupljaju mladi, a izrađen je i Plan druge mikrokampanje Mobilnog tima. Od prošlog sastanka održane su dvije društvene aktivnosti – kuglanje u Medonja Bowling&Pub-u i Filmoteka u Savjetovalištu.

Sve redovite aktivnosti Mobilnog tima potrebno je provoditi i dalje, a u travnju su planirane i nove društvene aktivnosti s korisnicima  – društvene igre, izrada uskrsnih ukrasa, izlet na Kalnik i početak škole klavira i gitare.