Drugi sastanak Mobilnog tima

Jučer je održan 2. sastanak mobilnog tima kojem su prisustvovala sva tri street workera te Voditeljica projekta i Voditeljica Savjetovališta. Glavna tema sastanka bila je rasprava o napretku izrade programa aktivnosti street workera koji će se koristiti za privlačenje korisnika. Osim toga, na sastanku se razgovaralo i o načinu provedbe prve promo kampanje koja će započeti održavanjem Početne konferencije projekta 21. prosinca ove godine. Zaključeno je da sve aktivnosti za sada teku prema previđenom planu.