Četvrti sastanak Mentorskog tima

Četvrti sastanak Mentorskog tima održan je u Savjetovalištu 26. svibnja 2022. Voditeljica Savjetovališta upoznala je mentore s novim aktivnostima poduzetim za prikupljanje korisnika koje su uključivale prezentaciju projekta i podjelu letaka po srednjim školama u Varaždinskoj županiji (Gospodarska škola, Prirodoslovna, graditeljska i rudarska škola, Elektrostrojarska škola i Prva Gimnazija) te slanje obavijesti mailom udrugama iz Varaždinske županije. Mentori koji trenutno imaju korisnike izvijestili su o njihovom napretku.

U narednom periodu potrebno je nastaviti promotivne mikrokampanje putem društvenih mreža, plaćenih oglasa i letaka kako bi skupili nove korisnike i s njima započeli proces mentoriranja.