8. sastanak Projektnog tima

Danas je u Savjetovalištu održan 8. sastanak Projektnog tima. Sastanku su nazočili svi članovi te su prokomentirali provedene i predstojeće projektne aktivnosti, kao i dosadašnji napredak korisnika.

Trenutno je u projektu aktivno 13 korisnika od čega 12 korisnika pohađa autoškolu, a 1 korisnik program za voditelja hrvanja. Dosad je sveukupno 6 korisnika završilo autoškolu, 2 su završila program za osposobljavanje za operatera CNC stroja i 1 korisnik je završio program engleskog jezika.

Od prethodnog sastanka održano je čak 5 društvenih aktivnosti: izrada svijeća, tiskanje majica, izrada božićnih ukrasa, klizanje i društvene igre. U tijeku je drugi ciklus radionica za razvoj mekih i transverzalnih vještina, a trajat će do konca ožujka 2023. godine. Uspješno je završila Mala škola astronomije, a u tijeku je Mala škola klavira.

U narednom periodu Mobilni tim će organizirati radionice slikanja na svili, radionicu šminkanja i posjet Muzeju Varaždin.

Idući sastanak Projektnog tima planiran je za svibanj 2023. godine.