7. sastanak Projektnog tima

Danas je u Savjetovalištu održan 7. sastanak Projektnog tima. Sastanku su nazočili svi članovi te su prokomentirali provedene i predstojeće projektne aktivnosti, kao i dosadašnji napredak korisnika. Trenutno su u projektu aktivna 22 korisnika – 18 korisnika upisalo je autoškolu, 1 korisnik program za voditelja hrvanja, 2 su korisnika upisala program osposobljavanja za operatera CNC stroja, a 1 korisnica engleski jezik u školi stranih jezika. Imamo i troje završenih programa – 2 su korisnika završila autoškolu, a 1 program za osposobljavanje za operatera CNC stroja. Ostali obrazovni programi su u tijeku.

Najvažnije provedene aktivnosti odnose se na društvene aktivnosti Mobilnog tima, provedena informiranja o stanju na tržištu rada i početak drugog ciklusa radionica za razvoj mekih vještina. Od prethodnog sastanka održano je čak 11 društvenih aktivnosti: biciklistički izlet na Pokojec, sportske igre (2 puta), biciklistički izlet na Varaždinsko jezero, planinarski izlet na Grebengrad, društvene igre, slatka kuhinja (2 puta), planinarski izlet na Kalnik, radionica izrade holograma i radionica prenamjene starih predmeta. Informiranje o stanju na tržištu rada organizirano je u 2 navrata – 26. listopada uživo i 17. studenog online te su sada svi aktivni korisnici sudjelovali na ovoj obaveznoj aktivnosti. Drugi ciklus radionica za razvoj mekih i transverzalnih vještina započeo je početkom listopada i trajat će do konca ožujka 2023. godine, a u tijeku su i Mala škola astronomije i Škola klavira.

Od predstojećih aktivnosti najvažnije su one Mobilnog tima koji će u narednom periodu za korisnike organizirati kreativne aktivnosti izrade ukrasnih svijeća, tiskanja majica i izrade božićnih ukrasa.

Idući sastanak Projektnog tima planiran je za veljaču 2023. godine.